บริษัท ธาร แลบบอราทอรี จำกัด
โทร 083 256 3555, 083 360 5666
  • th

ขั้นตอนการดำเนินงาน


ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลิตสบู่

ผลิตสบู่

 

 

1. การขึ้นตัวอย่าง

การขึ้นตัวอย่าง (สบู่ก้อน) มัดจำค่าพัฒนาสูตร 2,000 บาท (ขึ้นตัวอย่างให้ 2 ครั้ง) (สามารถหักเป็นค่าสินค้าได้ตอนส่งสินค้า)

ระยะเวลาการผลิตตัวอย่าง 1-2 สัปดาห์ (หลังมัดจำ) ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม/ ครั้ง โดยประมาณ **การขึ้นตย จะได้ใกล้เคียงกับงานจริง มีความแตกต่างประมาณ 10% เนื่องจาก condition ในการผลิตตัวอย่างกับงานจริงต่างกัน

2. การสั่งผลิตสินค้า

มัดจำ 50% ของยอดในการสั่งผลิตแต่ละครั้ง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้

– จองคิวและเตรียมการผลิต

- ได้รับส่วนประกอบและข้อมูลตามที่ อย. กำหนดเพื่อนำไปออกแบบบรรจุภัณฑ์

- ดำเนินการจดแจ้ง อย.

ระยะเวลาการผลิต: 2-4 สัปดาห์ (หรือขึ้นอยู่กับปริมาณงาน)

3. การทำโมลด์ / การปั๊มโลโก้

 

 

 

1. ทำโมลด์ทองเหลืองทั้งชุด ขนาดไม่เกิน 150 กรัม ราคา 14,000 บาท

2. เฉพาะส่วนที่เป็นโลโก้ (ทรงที่โรงงานมี) ราคา 8,000 บาท

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความยาก และราคาทองเหลือง ณ ขณะนั้น

ระยะเวลาการผลิตโมลด์ทองเหลือง: 2-3 สัปดาห์ (หลังจากสรุปแบบ)

 

 

4. การขออนุญาต อย.

อัตราค่าดำเนินการ อย. (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

แบบที่1 แบบผู้จัดจำหน่าย
1.1 ขอรหัสผู้ประกอบการ 1,000 บาท/รหัส
1.2 จดแจ้งรายสินค้า 1,000 บาท/รายการ

แบบที่2 แบบแบ่งบรรจุ / แบบผู้ผลิต
1.3 ขอรหัสผู้ประกอบการ 2,000 บาท/รหัส
1.4 จดแจ้งรายสินค้า 2,000 บาท/รายการ

กรณีส่งออก Certificate of Free Sale 1,000 บาท/สูตร

ระยะเวลาดำเนินการ: 1-2 หลังได้รับเอกสารครบ

5. อัตราค่าออกแบบ

ค่าออกแบบโลโก้ 1,000 บาทขึ้นไปขึ้นกับความยากง่าย
ค่าออกแบบฉลาก 1,500 บาทขึ้นไปขึ้นกับความยากง่าย

ค่าสติ๊กเกอร์ พริ้นท์เลเซอร์ ตารางเมตรละ 1,200 บาท
ค่าออกแบบกล่อง 3,500-5,000 บาท
โบรชัวร์ / ป้ายโฆษณา / ค่าลิขสิทธิ์ภาพ สอบถาม
ค่าตกแต่งภาพ สอบถาม

ระยะเวลาดำเนินการ: 1-2 สัปดาห์

6. อัตราการแบ่งบรรจุสินค้า

ค่าติดสติ๊กเกอร์ : 1 บาท/จุด
ค่าหุ้มฟิล์มหด+ค่าฟิล์ม : 2-3 บาท/ชิ้น ขึ้นกับขนาด
ค่าขึ้นรูปกล่อง+บรรจุลงกล่อง : 1 บาท/ชิ้น
ค่าพับใบแทรก : 0.5 บาท/ชิ้น
ค่ายิง Lot no. & MFG (เฉพาะที่กล่อง) : 1 บาท/ชิ้น

อุปกรณ์ในการแพ็คสินค้า ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม โดยเตรียม เกินจากยอดสินค้า 3-5%

ระยะเวลาการแบ่งบรรจุ

จำนวนไม่ถึง 1,000 ชิ้น ส่งสินค้าภายใน 7 วัน
จำนวน 1,000-3,000 ชิ้น ส่งสินค้าภายใน 14 วัน(ทะยอยส่ง Lot แรกภายใน 7วัน)
จำนวน 3,000 ชิ้นขึ้นไป ส่งสินค้าภายใน 21 วัน(ทะยอยส่ง Lot แรกภายใน 7วัน)

7. เงื่อนไขการจัดส่ง

กรุงเทพฯ ปริมณฑล ตั้งแต่ 1,000 ก้อน ขึ้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย

***กรณีไม่ครบ 1,000 ก้อน ส่งปณ./kerry ตามอัตราที่บริษัทขนส่งกำหนด

ต่างจังหวัด     ราคาตามขนส่งเอกชนเรียกเก็บ หรือ ส่งปณ. ตามอัตราที่ปณ.กำหนด

กรณีจัดส่งขนส่งเอกชน ทางบริษทขอสงวนความรับผิดชอบหากเกินความเสียหาย
ลูกค้าสามารถทำเรื่องเครมกับบริษัทขนส่ง ตามเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง